μόνο τα μέλη του σχολείου έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του σχολείου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΧΗ

ΔΟΛΙΧΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ

        ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΧΗ

συντονιστής: ---

γίνετε μέλος του σχολείου
βρείτε την τάξη σας

επικοινωνία

ΔΟΛΙΧΗ,ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2493092280