μόνο τα μέλη του σχολείου έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του σχολείου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

συντονιστής: ---

γίνετε μέλος του σχολείου
βρείτε την τάξη σας

επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τηλέφωνο: 2651007183
e-mail: mbitou@cc.uoi.gr
www: arts.uoi.gr